Referenties

Organisatie: Ziekenhuis Nij Smellinghe
Contactpersoon: Alwin Brouwer
Functie: Kinderarts en Quality Officer
Telefoon: 0512 588 888


Organisatie: Huisartsenposten Oost-Brabant
Contactpersoon: Lucie Goris
Functie: Kwaliteitsfunctionaris Patiëntveiligheid
Telefoon: 088 876 5200
E-mail: l.goris@hapoostbrabant.nl


Contactpersoon: Gerben Welling
Functie: Directeur/bestuurder en transitiemanager. Veel ervaring in de 1e lijn, langdurige- en revalidatiezorg
Website: www.gerbenwelling.nl
Telefoon: 06 5126 9353
E-mail: info@gerbenwelling.nl

Samenwerking

Vink & Meulenberg heeft gewerkt met en voor onder meer:

  • Dokterswacht Friesland
  • Ziekenhuis Nij Smellinghe
  • MCL Leeuwarden
  • Huisartsenposten Oost-Brabant
  • RAV Midden-Brabant
  • RAV Noord-Nederland
  • Verzorgingscentrum Leppehiem
  • IJsselheem
  • Huisartsenpraktijken

Quotes:

Jan Klein, (met toestemming geciteerd) Anesthesioloog en hoogleraar Safety Engineering, TU Delft:

“De inzet van een externe partij verhoogt de kans op leren van een calamiteit”.

Gerben Welling (zie referenties):

“Kaat Vink en Jan Meulenberg (en na diens pensionering: Maarten van Woelderen) brengen met hun achtergrond veiligheid in het onderzoek naar calamiteiten. Hiermee creëren ze een vruchtbare ondergrond om te leren.”

Ingewiets Hemmes, Oud-inspecteur IGJ; senior consultant bij MedInsight en mede-auteur van “Prisma Praktisch”:

“Kaat heeft destijds bij mij de PRISMA-training gevolgd. Daarna heb ik met haar samengewerkt voor Dokterswacht Friesland, onder meer bij het verzorgen van training voor de leden van de calamiteitencommissie. Ik kan Vink & van Woelderen van harte aanbevelen!”

Neem contact op